Παράταση Προθεσμίας Αντικατάστασης Παλαιών Εντύπων Αδειών Χειριστών Ταχυπλόων Σκαφών σε Άδειες Νέου Τύπου

nea adeia xeiristi taxyploou skafousΣύμφωνα με την ανάρτηση Απόφασης του Αρχηγού Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής Α.Π.:2131.5/29128/2017/24-4-2017 δόθηκε νέα παράταση προθεσμίας, στους χειριστές που έχουν αποκτήσει άδεια ταχυπλόου σκάφους έως τον Οκτώβριο 2015, ώστε να αντικαταστήσουν τις άδειές τους με νέου τύπου μέχρι
και την 31-12-2019, όπως είχε καθοριστεί, αντίστοιχα, με τις αποφάσεις Α.Π.: 2131.5/43069/2015/03-12-2015 και Α.Φ. 514.1/2013/Α.Σ.3796/09-10-2013.
Οι κάτοχοι των παλαιών εντύπων, οφείλουν υποχρεωτικά να προβούν στην αλλαγή των αδειών τους, με άδειες νέου τύπου. Στην περίπτωση μη αντικατάστασης, η άδειά τους λήγει και οφείλουν να ξαναδώσουν εξετάσεις στο Λιμεναρχείο.
Η νέα άδεια χειριστή ταχυπλόου σκάφους είναι σε μορφή πιστωτικής κάρτας με κατάλληλες ενισχύσεις ασφάλειας και προστασίας από τη φθορά.
Επίσης, ο αριθμός κάθε άδειας είναι μοναδικός για όλη τη χώρα και κρατείται σε ηλεκτρονική βάση με αποτέλεσμα την πλήρη αξιοπιστία κατά τον έλεγχο κάθε άδειας.
Δείτε αναλυτικά τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την αντικατάσταση παλαιών εντύπων αδειών χειριστών ταχυπλόων σκαφών.