Έναρξη & Κόστος 2020, Μαθημάτων Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης Χειριστών για Δίπλωμα Ταχυπλόου Σκάφους και Jet Ski


sxolh taxyploon skafon racing school 4Βάσει του νέου Γενικού Κανονισμού Λιμένων αρ.50, η διαδικασία διενέργειας εξετάσεων και εκπαίδευσης των υποψηφίων χειριστών ταχυπλόων σκαφών, έχει αλλάξει από 1η Ιανουαρίου 2014.
Ο υποψήφιος για να ξεκινήσει τα μαθήματα εκπαίδευσής του, θα πρέπει πρώτα να ακολουθήσει την διαδικασία «δέσμευσης» ημερομηνίας εξετάσεων, η οποία γίνεται ηλεκτρονικά στο Λιμεναρχείο, από την σχολή "Racing School".
Η διαθεσιμότητα των θέσεων, στις ημερομηνίες εξετάσεων που έχουν ανακοινωθεί από το Λιμεναρχείο με σχετικές αποφάσεις, διαμορφώνεται και καθορίζεται από την ημερομηνία, που ο υποψήφιος θα καταθέσει τα δικαιολογητικά του και θα εγγραφεί στην σχολή «Racing School».
Βάσει της νέας νομοθεσίας 2017, πλέον η εκπαίδευση, περιλαμβάνει υποχρεωτικά δώδεκα (12) μαθήματα , έξι (6) πρακτικά και έξι (6) θεωρητικά.
Τα πρακτικά μαθήματα της σχολής “Racing School”, πραγματοποιούνται στην 4η Μαρίνα Γλυφάδας, με το καινούργιο εκπαιδευτικό φουσκωτό σκάφος SMART RIB, μήκους 7 μέτρων με μηχανή Mercury 150 ίππων, διασφαλίζοντας έτσι στον εκπαιδευόμενο ποιοτική αναβάθμιση, της παρεχόμενης ναυτικής εκπαίδευσης με εμπλουτισμένη γνώση, εξειδικευμένη κατάρτιση, μέγιστη ασφάλεια, ευκολία καθώς και άνεση στην εκτέλεση των χειρισμών, τόσο κατά την διάρκεια των μαθημάτων όσο και κατά την διάρκεια των εξετάσεων.
Τα θεωρητικά μαθήματα, διδάσκονται σε δύο (2) τετράωρα (διάρκειας 45 λεπτών το κάθε μάθημα), στο Κέντρο Θεωρίας της Ηλιούπολης, Μιαούλη 7.
Το κόστος διαδικασίας της Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης Χειριστή για απόκτηση άδειας ταχυπλόου σκάφους, είναι στην τιμή των 250** ευρώ και περιλαμβάνει:
  • Έξι (6), ιδιαίτερα-ατομικά πρακτικά μαθήματα, διάρκειας 45 λεπτών το κάθε μάθημα (καθόλη την διάρκεια του μαθήματος, στο σκάφος, είναι μόνο ο εκπαιδευτής και ο εκπαιδευόμενος).
  • Πραγματοποίηση των πρακτικών μαθημάτων, εντός και εκτός του χώρου της 4ης Μαρίνας Γλυφάδας, του Λιμεναρχείου Σαρωνικού και σε όρια που επιτρέπει το Λιμεναρχείο για αρχική εκπαίδευση, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του 7μετρου εκπαιδευτικού σκάφους, της σχολής.
  • Έξι (6) θεωρητικά μαθήματα σε ολιγομελή τμήματα στο Κέντρο Θεωρίας, της σχολής, στην Ηλιούπολη.
  • Βιβλίο, 48 έγχρωμων σελίδων με την εξεταστέα ύλη και πληροφόρηση για μετά την απόκτηση άδειας ταχυπλόου, κατά την πλεύση.
  • Τα βοηθητικά εργαλεία εκπαίδευσης της σχολής "Racing School", όπως:
  • Όλη την διαδικασία, κατάθεσης δικαιολογητικών και συμμετοχής στις εξετάσεις του Λιμεναρχείου.
** Επίσης, οι υποψήφιοι χειριστές επιβαρύνονται με παράβολο 50,00€ υπέρ Ε.Κ.Ο.Ε.Μ.Ν και με το ηλεκτρονικό παράβολο 15,00€ από το TAXISNET με Κωδικό Τύπου 4830 (το οποίο το εξοφλούν από τραπεζικό λογαριασμό όπου είναι δικαιούχοι). Οι υποψήφιοι προσκομίζουν οι ίδιοι τα παράβολα στο Λιμεναρχείο, την ημέρα των εξετάσεων, μετά από την επιτυχία τους.
Σημείωση: Εάν ο υποψήφιος χειριστής δεν γνωρίζει την Ελληνική γλώσσα, τότε, επιβαρύνεται υποχρεωτικά, βάσει Νομοθεσίας, με το κόστος του Διερμηνέα ο οποίος πρέπει να είναι πτυχιούχος αναγνωρισμένου Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της ημεδαπής ή Διερμηνέας της μεταφραστικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών. Η διαπίστωση των ανωτέρω προσόντων του Διερμηνέα γίνεται, προσκομίζοντας στο Λιμεναρχείο, τα φωτοαντίγραφα των σχετικών πιστοποιητικών, τα οποία τοποθετούνται στο φάκελο του υποψηφίου. Ο Διερμηνέας προσυπογράφει και το «φύλλο εξέτασης υποψηφίου».

grafeia sxolh taxyploon skafon racing schoolΟι υποψήφιοι που επιθυμούν να εκπαιδευτούν στην σχολή ταχυπλόων σκαφών "Racing School", ακολουθούν την διαδικασία όπως έχει οριστεί από το Λιμεναρχείο, ως εξής:
  • Προωθούν στην σχολή όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά τους, για έλεγχο πληρότητας.
  • Ενεργοποιούν την εγγραφή τους στην σχολή, προκαταβάλλοντας το κόστος διαδικασίας συμμετοχής στις εξετάσεις.
  • Ο υποψήφιος ξεκινά την προετοιμασία εκπαίδευσής του, με το εκπαιδευτικό υλικό εξεταστέας ύλης, που του παρέχει η σχολή με την εγγραφή του καθώς και με την παρακολούθηση του εκπαιδευτικού προγράμματος υποχρεωτικών μαθημάτων, ώστε να συμμετέχει στις εξετάσεις του Λιμεναρχείου, προς απόκτηση άδειας χειριστή ταχυπλόου σκάφους.
  • Η σχολή "δεσμεύει" ηλεκτρονικά, την διαθέσιμη ημερομηνία εξέτασης και καταθέτει τον φάκελο του υποψηφίου στο Λιμεναρχείο με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, την βεβαίωση σχολής, τις αποδείξεις καταβολής διδάκτρων και τα παράβολα.

Πληροφορίες για Διαδικασία Εγγραφής, Έναρξη μαθημάτων και Ημερομηνίες Εξετάσεων: Τηλ. 2130412389, 6947310804