Υποχρεωτική Αντικατάσταση παλαιάς άδειας χειριστή ταχυπλόου σκάφους (ροζ, πράσινου, κ.ά. χρώματος) με άδεια νέου τύπου

antikatastasi palaias adeias xeiristi taxyploou skafousΟι χειριστές που έχουν αποκτήσει άδεια ταχυπλόου σκάφους έως τον Οκτώβριο 2015 οφείλουν υποχρεωτικά να αντικαταστήσουν τις άδειές τους με νέου τύπου. Στην περίπτωση μη αντικατάστασης η άδειά τους λήγει και οφείλουν να ξαναδώσουν εξετάσεις στο Λιμεναρχείο. Η νέα άδεια χειριστή ταχυπλόου σκάφους είναι σε μορφή πιστωτικής κάρτας με κατάλληλες ενισχύσεις ασφάλειας και προστασίας από τη φθορά. Επίσης, ο αριθμός κάθε άδειας είναι μοναδικός για όλη τη χώρα και κρατείται σε ηλεκτρονική βάση με αποτέλεσμα την πλήρη αξιοπιστία κατά τον έλεγχο κάθε άδειας.
Σύμφωνα με την ανάρτηση Απόφασης του Αρχηγού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. Αριθμ.Πρωτ.: 2131.5/76773/2019/23-10-2019 δόθηκε νέα παράταση προθεσμίας στους κατόχους παλαιού τύπου εντύπων αδειών χειριστή ταχυπλόου σκάφους (ροζ, πράσινου, κ.ά. χρώματος),
έως την 31-12-2021 ώστε να αντικαταστήσουν με άδειες νέου τύπου, όπως είχε καθοριστεί, αντίστοιχα, με τις αποφάσεις Α.Π.: 2131.5/43069/2015/03-12-2015 και Α.Φ. 514.1/2013/Α.Σ.3796/09-10-2013.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

  • Πρωτότυπη παλαιά άδεια χειριστή (συστήνουμε, ο χειριστής να κρατήσει μία φωτοτυπία από την παλαιά του άδεια μέχρι να εκδοθεί η νέα).
  • Τρείς (3) πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες διαστάσεων 4cm x 5cm.
  • Αντίστοιχο ψηφιακό αρχείο (των παραπάνω φωτογραφιών) σε υψηλή ανάλυση 300 dpi και εγγραφή σε cd.
  • Αστυνομική ταυτότητα ή Διαβατήριο (φωτοτυπία και οι δύο όψεις, στην περίπτωση που έχουν εκδοθεί στην Ελλάδα).
  • Διαβατήριο και Άδεια Παραμονής στην Ελλάδα (επικυρωμένα αντίγραφα από δικηγόρο, στην περίπτωση που έχουν εκδοθεί σε αλλοδαπές αρχές) (σε περίπτωση αλλοδαπού υποψηφίου).
  • Άδεια οδήγησης, αυτοκινήτου ή μοτοσικλέτας ή μοτοποδηλάτου, εκδοθείσα στην Ελλάδα εν ισχύ (φωτοτυπία και οι δύο όψεις). Εάν δεν υπάρχει άδεια οδήγησης ή εάν η άδεια οδήγησης δεν έχει εκδοθεί στην Ελλάδα τότε, προσκομίζονται Πιστοποιητικά Υγείας, από Παθολόγο & από Οφθαλμίατρο (οι οποίοι είναι συμβεβλημένοι, μόνο, με το Υπουργείο Συγκοινωνιών) συνοδευόμενα από τις νόμιμες αποδείξεις πληρωμής, όπως ορίζεται από την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία για την απόδειξη υγείας των υποψηφίων.
  • Παράβολα συνολικά 35,00€ (25,00€ υπέρ Ε.Κ.Ο.Ε.Μ.Ν. και 10,00€ υπέρ του Δημοσίου με ηλεκτρονικό παράβολο).
  • Έντυπη Αίτηση-Εξουσιοδότηση του Λιμεναρχείου, με γνήσιο υπογραφής από ΚΕΠ ή Αστυνομία ή με Σφραγίδα της Χάγης (Apostille) (Αίτηση-Εξουσιοδότηση σε pdf).
nea adeia xeiristi taxyploou skafousΗ σχολή "Racing School" αναλαμβάνει όλη την διαδικασία διεκπεραίωσης (συγκέντρωση και επεξεργασία δικαιολογητικών, έκδοση ηλεκτρονικού παραβόλου, κατάθεση δικαιολογητικών στο Λιμεναρχείο, παραλαβή νέας άδειας, κ.λπ.), αντικατάστασης παλαιών εντύπων αδειών χειριστών ταχυπλόων σκαφών, ανεξαρτήτως εάν οι κάτοχοι τους, υπήρξαν μαθητές μας ή όχι.
Πληροφορίες και διευκρινίσεις για το κόστος και την διαδικασία διεκπεραίωσης για Αντικατάσταση Παλαιάς Άδειας Χειριστή Ταχυπλόου Σκάφους: Τηλ. 2130412389, 6947310804