Επανέκδοση άδειας χειριστή ταχυπλόου σκάφους λόγω απώλειας ή φθοράς

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται, από το Λιμεναρχείο, για την έκδοση αντιγράφου άδειας χειριστή λόγω απώλειας ή φθοράς είναι:
  • Τρείς (3) πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες διαστάσεων 4cm x 5cm.
  • Αντίστοιχο ψηφιακό αρχείο (των παραπάνω φωτογραφιών) σε υψηλή ανάλυση 300 dpi και εγγραφή σε cd.
  • Αστυνομική ταυτότητα ή Διαβατήριο (φωτοτυπία, στην περίπτωση που έχουν εκδοθεί στην Ελλάδα).
  • Διαβατήριο και Άδεια Παραμονής στην Ελλάδα (επικυρωμένα αντίγραφα από δικηγόρο, στην περίπτωση που έχουν εκδοθεί σε αλλοδαπές αρχές) (σε περίπτωση αλλοδαπού υποψηφίου).
  • Άδεια οδήγησης, αυτοκινήτου ή μοτοσικλέτας ή μοτοποδηλάτου, εκδοθείσα στην Ελλάδα εν ισχύ (φωτοτυπία). Εάν δεν υπάρχει άδεια οδήγησης ή εάν η άδεια οδήγησης δεν έχει εκδοθεί στην Ελλάδα τότε, προσκομίζονται Πιστοποιητικά Υγείας, από Παθολόγο & από Οφθαλμίατρο (οι οποίοι είναι συμβεβλημένοι, μόνο, με το Υπουργείο Συγκοινωνιών) συνοδευόμενα από τις νόμιμες αποδείξεις πληρωμής, όπως ορίζεται από την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία για την απόδειξη υγείας των υποψηφίων).
  • Έντυπη αίτηση του λιμεναρχείου, με γνήσιο υπογραφής από ΚΕΠ ή Αστυνομία.
  • Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 ότι απώλεσε την άδεια του ο χειριστής, με γνήσιο υπογραφής από ΚΕΠ ή Αστυνομία (σε περίπτωση απώλειας).
  • Η φθαρμένη άδεια χειριστή (σε περίπτωση φθοράς).
  • Παράβολα συνολικά 65,00€ (50,00€ υπέρ Ε.Κ.Ο.Ε.Μ.Ν. και 15,00€ υπέρ του Δημοσίου με ηλεκτρονικό παράβολο).

Αιτήσεις Λιμεναρχείου για επανέκδοση άδειας χειριστή ταχυπλόων λόγω απώλειας ή φθοράς

Η σχολή "Racing School" αναλαμβάνει όλη την διαδικασία διεκπεραίωσης (συγκέντρωση και επεξεργασία δικαιολογητικών, έκδοση ηλεκτρονικού παραβόλου, κατάθεση δικαιολογητικών στο Λιμεναρχείο, παραλαβή νέας άδειας, κ.λπ.), επανέκδοσης αδειών χειριστών ταχυπλόων σκαφών λόγω απώλειας ή φθοράς, ανεξαρτήτως εάν οι κάτοχοι τους, υπήρξαν μαθητές μας ή όχι. Το μόνο που θέλουμε στην περίπτωση απώλειας είναι, εκτός των άλλων, να ξέρει ο χειριστής σε ποιο Λιμεναρχείο εκδόθηκε η άδεια του και πότε έδωσε εξετάσεις.

Πληροφορίες και διευκρινίσεις για το κόστος και την διαδικασία διεκπεραίωσης για Επανέκδοση Άδειας Χειριστή Ταχυπλόου Σκάφους λόγω Απώλειας ή Φθοράς: Τηλ. 2130412389, 6947310804