Ανανέωση άδειας χειριστή ταχυπλόου σκάφους λόγω συμπλήρωσης ορίου ηλικίας άνω των 65 ετών

Με την συμπλήρωση των 65 ετών, ο χειριστής οφείλει να ανανεώσει την άδειά του, λόγω ορίου ηλικίας, με τα εξής δικαιολογητικά:
  • Πρωτότυπη άδεια χειριστή ταχυπλόου σκάφους.
  • Τρείς (3) πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες διαστάσεων 4cm x 5cm.
  • Αντίστοιχο ψηφιακό αρχείο (των παραπάνω φωτογραφιών) σε υψηλή ανάλυση 300 dpi και εγγραφή σε cd.
  • Αστυνομική ταυτότητα ή Διαβατήριο (φωτοτυπία, στην περίπτωση που έχουν εκδοθεί στην Ελλάδα).
  • Διαβατήριο και Άδεια Παραμονής στην Ελλάδα (επικυρωμένα αντίγραφα από δικηγόρο, στην περίπτωση που έχουν εκδοθεί σε αλλοδαπές αρχές) (σε περίπτωση αλλοδαπού υποψηφίου).
  • Άδεια οδήγησης, αυτοκινήτου ή μοτοσικλέτας ή μοτοποδηλάτου, εκδοθείσα στην Ελλάδα εν ισχύ (φωτοτυπία). Εάν δεν υπάρχει άδεια οδήγησης ή εάν η άδεια οδήγησης δεν έχει εκδοθεί στην Ελλάδα τότε, προσκομίζονται Πιστοποιητικά Υγείας, από Παθολόγο & από Οφθαλμίατρο (οι οποίοι είναι συμβεβλημένοι, μόνο, με το Υπουργείο Συγκοινωνιών) συνοδευόμενα από τις νόμιμες αποδείξεις πληρωμής, όπως ορίζεται από την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία για την απόδειξη υγείας των υποψηφίων.
  • Έντυπη αίτηση-Εξουσιοδότηση του λιμεναρχείου, με γνήσιο υπογραφής από ΚΕΠ ή Αστυνομία.
  • Παράβολα συνολικά 65,00€ (50,00€ υπέρ Ε.Κ.Ο.Ε.Μ.Ν. και 15,00€ υπέρ του Δημοσίου με ηλεκτρονικό παράβολο).

Αίτηση-Εξουσιοδότηση Λιμεναρχείου για ανανέωση άδειας χειριστή ταχυπλόων λόγω ορίου ηλικίας (συμπλήρωσης 65 ετών)

  • Ανανέωση άδειας χειριστή ταχύπλοου σκάφους λόγω συμπλήρωσης ορίου ηλικίας (Aίτηση σε pdf).
Η σχολή "Racing School" αναλαμβάνει όλη την διαδικασία διεκπεραίωσης (συγκέντρωση και επεξεργασία δικαιολογητικών, έκδοση ηλεκτρονικού παραβόλου, κατάθεση δικαιολογητικών στο Λιμεναρχείο, παραλαβή νέας άδειας, κ.λπ.), ανανέωσης αδειών χειριστών ταχυπλόων σκαφών λόγω ορίου ηλικίας συμπλήρωσης 65 ετών, ανεξαρτήτως εάν οι κάτοχοι τους, υπήρξαν μαθητές μας ή όχι.

Πληροφορίες και διευκρινίσεις για το κόστος και την διαδικασία διεκπεραίωσης για Ανανέωση Άδειας Χειριστή Ταχυπλόου Σκάφους λόγω Συμπλήρωσης Ορίου Ηλικίας 65 ετών: Τηλ. 2130412389, 6947310804