Αρχική συμμετοχή σε εξετάσεις για άδεια χειριστή ταχυπλόου σκάφους

Οι προϋποθέσεις του υποψήφιου χειριστή για συμμετοχή σε εξετάσεις είναι:

 • Να έχει συμπληρωθεί το 18ο έτος ηλικίας.
 • Να είναι υγιής.
 • Να έχει εκδοθεί Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.).
 • Να γνωρίζει κολύμβηση.
 • Να έχει λάβει, υποχρεωτικά, θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση δώδεκα (12) μαθημάτων (διάρκειας 45 λεπτών το κάθε μάθημα), 6 θεωρητικών και 6 πρακτικών, σε οποιαδήποτε εγκεκριμένη, σύμφωνα με τον κανονισμό, σχολή εκπαίδευσης υποψήφιων χειριστών ταχυπλόων σκαφών.

Δικαιολογητικά

 • Τρείς (3) πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες διαστάσεων 4cm x 5cm.
 • Αντίστοιχο ψηφιακό αρχείο (πρωτότυπης φωτογραφίας) σε υψηλή ανάλυση 300 dpi και εγγραφή σε cd.
 • Αστυνομική Ταυτότητα (φωτοτυπία και οι δύο όψεις), ή Διαβατήριο (φωτοτυπία) στην περίπτωση που έχουν εκδοθεί στην Ελλάδα.
 • Διαβατήριο και Άδεια Παραμονής στην Ελλάδα (επικυρωμένα αντίγραφα από δικηγόρο) στην περίπτωση που έχουν εκδοθεί σε αλλοδαπές αρχές).
 • Άδεια οδήγησης, αυτοκινήτου ή μοτοσικλέτας ή μοτοποδηλάτου, εκδοθείσα στην Ελλάδα εν ισχύ (φωτοτυπία και οι δύο όψεις). Εάν δεν υπάρχει άδεια οδήγησης ή εάν η άδεια οδήγησης δεν έχει εκδοθεί στην Ελλάδα τότε, προσκομίζονται Πιστοποιητικά Υγείας, από Παθολόγο & από Οφθαλμίατρο (οι οποίοι είναι συμβεβλημένοι, μόνο, με το Υπουργείο Συγκοινωνιών) συνοδευόμενα από τις νόμιμες αποδείξεις πληρωμής, όπως ορίζεται από την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία για την απόδειξη υγείας των υποψηφίων.
 • Έντυπη αίτηση του λιμεναρχείου, με γνήσιο υπογραφής από ΚΕΠ ή Αστυνομία.
 • Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, με γνήσιο υπογραφής από ΚΕΠ ή Αστυνομία.
 • Βεβαίωση σχολής εκπαίδευσης υποψηφίων χειριστών με τα αντίστοιχα παραστατικά καταβολής διδάκτρων.
 • Παράβολα συνολικά 65,00€ (50,00€ υπέρ Ε.Κ.Ο.Ε.Μ.Ν. και 15,00€ υπέρ του Δημοσίου με ηλεκτρονικό παράβολο).

Αιτήσεις Λιμεναρχείου για συμμετοχή σε εξετάσεις για άδεια χειριστή ταχυπλόων

Αρχική συμμετοχή στις εξετάσεις για απόκτηση άδειας χειριστή ταχυπλόου σκάφους (Εξουσιοδότηση και Υπεύθυνη Δήλωση σε pdf).

Πληροφορίες για Διαδικασία Εγγραφής, Έναρξη μαθημάτων και Ημερομηνίες Εξετάσεων: Τηλ. 2130412389, 6947310804

Εγγραφή Χρηστών

Εγγραφείτε δωρεάν για να αποκτήσετε πρόσβαση σε δεδομένα & υπηρεσίες που είναι διαθέσιμα, μόνο, στα εγγεγραμμένα μέλη μας

Εγγραφή Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας και μάθετε πρώτοι τις προσφορές της σχολής!

Σχολή Οδηγών

sxolh odhgon
partners racing-school